Gradiva

Priprava na porod in starševstvo (gradivo za bodoče starše)

shutterstock 129855953 1

Gradivo, ki je pred vami, je namenjeno vsem bodočim staršem. Nastalo je v sklopu projekta Skupaj za zdravje v sodelovanju z različnimi strokovnjaki. Posamezno gradivo obravnava temo, ki je aktualna v času pričakovanja novega družinskega člana. Predstavljene teme tudi dopolnjujejo in obširneje predstavljajo vsebine skupinske vzgoje za zdravje Priprava na porod in starševstvo (prej t. i. Šola za starše oziroma Materinska šola). Za večino gradiv so pripravljeni tudi krajši izročki, ki jih lahko najdete med Izročki za bodoče starše in starše.

Posamezna gradiva si lahko natisnete in shranite kot priročnik, v ta namen smo pripravili tudi naslovnico s kazalom vsebine.